KARATE KLUB "VELIKA GORICA"

Trenirajte u jednom od najuspješnijih karate klubova u Hrvatskoj.

Zašto trenirati karate ?


Za uključivanje djeteta u sport veliku ulogu ima roditelj. Roditelj svojim utjecajem može u velikoj mjeri razviti svijest i ljubav prema određenom načinu života, pa tako i prema sportu. Iz tog razloga preporučujemo karate jer to nije samo sport, karate je vještina i stil življenja.

Cilj je identificirati dijete sa karateom, jer karate kao sport i vještina promiče zdrav stil života, razvija disciplinu i potiče stvaranje radnih navika tj. odgovornost prema radu i školskim obavezama, te poštovanje autoriteta.

Aktivno sudjelovanje u karateu imati će pozitivan utjecaj na dijete u njegovom mentalnom i fizičkom razvoju. Djeca svoje motoričke sposobnosti najviše razvijaju do 13-e godine života, a karate je idealan sport jer se podjednako u trenažnim procesima koristi cijelo tijelo.

Karate klub Velika Gorica ima razvijen sustav gdje u prvom planu nisu rezultati, već primarno razvijanje djetetovih fizičkih, psihičkih i mentalnih sposobnosti, razvijanje društvenih vještina, socijalizacija i timski rad, potreba za kretanjem i potreba za osjećajem pripadnosti.

Vjerojatno zbog takvog pristupa sportu karate klub Velika Gorica u konačnici i ostvaruje vrhunske rezultate u svim uzrasnim kategorijama.

Dođite i trenirajte u jednom od najuspješnijih klubova Hrvatskog karate saveza i jednom od najuspješnijih sportskih kolektiva grada Velika Gorica !!!