RASPORED TRENINGA

Srednjoškolski centar Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica

Limači, I, II, III i IV grupa

 • Ponedjeljak - 19:00h - 22:00
 • Utorak - 18:30h - 22:00h
 • Srijeda - 19:00h - 22:00h
 • Četvrtak - 18:30h - 22:00h
 • Petak - 19:00h - 22:00h

FITNESS CENTAR BLACK JACK
Kolodvorska 96, Velika Gorica
(mala dvorana) 

Individualni treninzi, nadopuna termina, prema potrebi.

 

Gradska sportska dvorana

Rakarska ulica 19, Velika Gorica

Natjecateljska grupa


 • Ponedjeljak - 20:00h - 21:30h

 • Utorak - 20:30h - 22:00h
 • Srijeda - 20:30h - 22:00h
 • Četvrtak - 20:30h - 22:00h
 • Petak - 20:30h - 22:00h  

 • Subota- prema potrebi