RASPORED TRENINGA

Srednjoškolski centar Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica

I, II i III grupa

  • Ponedjeljak - 19:00h - 22:00
  • Utorak - 18:30h - 22:00h
  • Srijeda - 19:00h - 22:00h
  • Četvrtak - 18:30h - 22:00h
  • Petak - 19:00h - 22:00h

FITNESS CENTAR BLACK JACK
Kolodvorska 96, Velika Gorica
(mala dvorana) 

Prema potrebi

 

Gradska sportska dvorana

Rakarska ulica 19, Velika Gorica

Natjecateljska grupa


  • Utorak - 20:30h - 22:00h
  • Srijeda - 20:30h - 22:00h
  • Četvrtak - 20:30h - 22:00h
  • Petak - 20:30h - 22:00h